Aeg: 30.06-02.07

Osalejate arv: ligi 85000 laulupeol, ligi 48000 tantsupeol (esinejad ja publik kokku)

Kohad: Tallinna Lauluväljak, Kalevi keskstaadion, Vabaduse väljak, harjutusväljakud üle Tallinna

Acento koostöö laulu- ja tantsupeo tiimiga algas juba 2022. aasta alguses toimunud koolituspäevaga, millega lõime ühise arusaamise, milline on keskkonnahoidlik üritus ning milliseid samme on laulu- ja tantsupeo tiimi valmis ette võtma kestlikumaks korralduseks.

Praktiline ettevalmistusprotsess algas 2023. aasta talvel ning koostöös Acentoga võttis korraldustiim fookusesse kaks peamist keskkonnategevust:

 • jäätmetekke vähendamine ning jäätmete liigiti kogumine;
 • korraldada kogu laulu- ja tantsupeo toitlustus korduskasutusnõudel.

Acento roll ning tegevused kestliku laulu- ja tantsupeo korraldamisel:

 • Laulu- ja tantsupeo jäätmekorralduse vajaduste väljaselgitamine, planeerimine ning vastava riigihanke sisendi ettevalmistus;

 • Korduskasutusnõude kasutuselevõtu konsultatsioon, partneri leidmiseks vajaliku riigihanke sisendi ettevalmistus;

 • Korraldustiimi toetamine ning nõustamine korduskasutusnõudega seotud kommunikatsiooni ettevalmistamisel ning elluviimisel;

 • Keskkonnategevuste kohapealseks elluviimiseks vajaliku tiimi struktuuri loomine, tugi korraldustiimile sobivate inimeste leidmiseks;

 • Korradustiimi jooksev nõustamine keskkonnategevustega seotud riskide maandamisel, tugi meediapäringutele vastamisel.

Laulu- ja tantsupeoks kokku pandud keskkonnategevuste tiim töötas laulu- ja tantsupeo tiimi osana. Suur osa Acento tiimiliikmetest olid peol abiks konkreetsetes ülesannetes - pandinõude korralduse koordineerimisest esinejate aladel ja peopaikades kuni kauplejate nõustamise ning järelvalveni.

Tulemused:

 • Laulu- ja tantsupidu oli Eesti (ja ilmselt ka Balti-Põhjamaade regiooni) suurim üritus, mis korraldati vaid korduskasutusnõudega. See hõlmas nii kogu esinejate toitlustust peonädalal kui ka peopäevadel müüdud toitu ja jooki

  • Vältisime ligi 320 000 ühekordse nõu kasutamist. See on u 2,3 tonni segaolmejäätmeid

 • Segaolmejäätmete hulk inimese kohta võrreldes eelmise laulupeoga vähenes ligi 3 korda

 • Tänu väga põhjalikult planeeritud kommunikatsioonile oli korduskasutusnõude kasutuselevõtt tugeva üle-Eestilise teadlikkust kasvatava mõjuga. Teema leidis aktiivset kajastamist meedias, valdavalt positiivses võtmes.

 • Ükski korduskasutusnõude kasutuselevõtuga seotud suur risk (nõude puudujääk, tagastuse mittetoimimine, inimeste vastumeelsus) ei realiseerunud.

  Tagasiside Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse juhilt Margus Toomlalt:  "2023. aasta laulu- ja tantsupeol korduskasutusnõude kasutuselevõtus ja liigiti kogutud jäätmekorralduse planeerimises, andis olulise panuse just Accento tiim. Nende kogemused ja soov muuta sündmusi, olid oluliseks tõukeks lahenduste leidmisel. Sellel põneval teekonnal olid nad alati pühendumuse ja kirega. Meie, Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse poolt, oleme Accento tiimile väga tänulikud!"