Koolituspäev 2023 noorte laulu- ja tantsupeo korraldusmeeskonnale

Aeg: 22.jaanuar 2022, kestvus 6h
Formaat: kohapealne koolituspäev
Osalejate arv: 20 osalejat

Koolituspäev oli Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse keskkonnahoidlike põhimõtete juurutamise protsessi avasündmus laulu- ja tantsupeo korraldusmeeskonnale.
Koolituste eesmärgiks oli ühiselt mõtestada 2023 aastal toimuva noorte laulu- ja tantsupeo keskkonnahoiu põhimõtted ja läbi praktiliste harjutuste leida seoseid juba kasutusel olevate praktikate ja suuremate eesmärkide vahel. Acento tiim aitas luua keskkonnahoidlikust sündmusekorraldusest süsteemse vaate ning jagas näiteid mujast maailmas, ühiselt arutati läbi meeskonna jaoks olulised ja saavutatavad rohe-eesmärgid, tegevused.
Koolituse tagasisides tõid osalejad välja, et koolitusel oli nende jaoks innustav tõdeda, et nad on juba varasemalt palju teinud keskkonnahoidlikult ning raamidest välja lahenduste pakkumine aitas jõuda ideedeni, mida saab kindlasti kasutada reaalselt. Toodi ka välja, et taustsüsteemist ülevaate saamine oli oluline.
Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA teabejuht Sten Weidebaum võttis koolituspäeva kokku nii: “Keskkonnast hoolimine ei ole kampaania, vaid maailmavaade. Ressursside hoolimatu kulutamine, mõtlematu tarbimine ja looduse ekspluateerimine toimub meie Maa ja meie laste tuleviku arvelt. Tervet maailma ei suuda meist keegi muuta, kuid igaüks saab teha palju ära selleks, et ühiselt maailm puhtam ja parem saaks. Acento oskab anda nõu nii neile, kes seda teekonda alles alustavad kui ka neile, kes juba on teel puhtama tuleviku poole. Tänapäeval võib vahel olla üsna keeruline vahet teha, headel valikutel ja rohepesul, mistõttu on hea enne otsustamist Acentoga nõu pidada – nemad teavad!”
Koolituspäev oli laulu- ja tantsupeo meeskonna jaoks keskkonnahoidliku suurürituse korraldamise teekonna algus.

Fotod:  ELT SA