Praktiline korraldus sündmusel

Viime koostöös teiega praktiliselt ellu tegevused, mida olete kestlikkuse ja jäätmekorralduse valdkonnas planeerinud.

Oleme valmis pakkuma praktilist korraldust ka teie endi või teie partnerite poolt eelnevalt loodud kontseptsioonile, kui see on teostatav ning mõistlik.

Aitame hallata kestlikkuse ja jäätmevaldkonna partneritega koostööd vahetult ürituse eel ja ajal, koordineerimine jäätmetekke vähendamise tegevusi ja töökorraldust ning vajadusel juhime vabatahtlike/tiimiliikmete tööd ning teostame järelevalvet.