XXVII Laulupeo jäätmekorraldus ning esinejate toitlustusala koordineerimine

Aeg: 4.-7.07.2019
Osalejate arv: 180000 külastajat, 47000 lauljat
Koht: Tallinna Lauluväljak, Eesti Näituste messikeskus

Jäätmevaldkonnas oli eesmärgiks muuta laulupidu varasemast oluliselt keskkonnasõbralikumaks, vähendada jäätmete hulka ning parandada nende liigiti kogumist, samuti laulupeo ala koristuse efektiivsust. Jäätmevaldkonna pealikuks oli Raimo Acento tiimist.

Lisaks tuli vastutada laulupeo esinejate ehk lauljate toitlustusala kogu töökorralduse, sh inimeste logistika, jäätmekäitluse koordineerimise eest. Eesmärgiks oli pakkuda sujuvat toitlustust kõigil laulupeo proovi- ja kontserdipäevadel kuni 47000 lauljale.

Projekt hõlmas järgnevaid tegevusi:

 • Kogu laulupeo jäätmekorralduse kontseptsiooni loomine (liigiti kogumise põhimõtted, logistika, nõuded kauplejatele, jäätmekäitluse koordineerimine)

 • Jäätmevaldkonna tegevuste koordineerimine ja järelvalve laulupeo eel ja ajal, sh koostöö koristus- ja jäätmekäitluspartneritega

 • Jäätmevaldkonna tegevuste, tulemuste analüüs pärast laulupidu ning ettepanekute tegemine järgmisteks kordadeks

 • Esinejate toitlustusala ülesehituse, töökorralduse juhtimine, logistika ja jäätmekäitluse planeerimine ning järelvalve

 • 15-liikmelise vabatahtlike tiimi juhtimine

 • Laulupeo esindamine meedias laulupeo keskkonnahoidlikkuse teemadel


Tulemused:

 • Esmakordselt toimus laulupeol jäätmete liigiti kogumine

  • Külastajatelt koguti eraldi segaolejäätmed ning panditaara. Inimeste teadlikkus panditaara eraldi kogumisel oli kõrge.

  • Esinejate toitlustusalal koguti jäätmeid neljas kategoorias - biojäätmed, toidunõud, panditaara ning segaolmejäätmed

  • Kauplejatelt, sh toitlustajatelt, koguti jäätmeid viite liiki - taara, paber ja papp, biojäätmed, segaolmejäätmed, klaaspakendid ja toiduõli/vedeljäätmed

 • Koristajate ja jäätmekäitluse logistika olid planeeritud varasemalt oluliselt erinevalt - ala oli jaotatud tsoonideks, juurde sai loodud täiendavaid jäätmekogumisalasid, mis tagas oluliselt väiksema jäätmekonteinerite ületäitumise laulupeo alal ning kiirema ja efektiivsema lauluväljaku ala koristuse pärast kontserte.

 • Vaatamata ürituse väga suurele mastaabile õnnestus luua toimiv, kiiret reageerimist ja riskide juhtimist võimaldav koostöömudel laulupeo poolse jäätmevaldkonna koordinaatori ning koristus- ja jäätmekäitlusteenuste pakkujate vahel.

Laulupeo jäätmekorraldus meedias:

Delfi podcast “Roheline laulupidu: lauluväljakul pannakse inimesed prügi sorteerima”

ERR saade “Osoon” - “Loodussõbralikud festivalid kasutasid prügi isegi lavakujunduses”