Telliskivi Loomelinnaku ja Aparaaditehase festivalide keskkonnahoidlikkuse tegevused


Aeg: Tallinna Tänavatoidufestivalid 2014-2018, Telliskivi Kirbufestivalid 2015-2017, Tartu Tänavatoidufestivalid 2016-2017, Aparaaditehase Tänavaturud 2018
Osalejate arv: Tallinna Tänavatoidufestivalidel kuni 24000 in, Tartu Tänavatoidufestivalidel kuni 15000 in, Telliskivi Kirbufestivalidel kuni 11000 in, Aparaaditehase tänavaturgudel kuni 10000 in
Asukohad: Telliskivi Loomelinnak (Tallinn), Aparaaditehas (Tartu)


Acento tiimiliige Raimo korraldas aastatel 2014-2018 Telliskivi Loomelinnaku sisujuhi ja hiljem vabakutselise eksperdina mitmeid erineva suuruse ning sisuga festivale ning muid suurüritusi. Neist suurim oli Tallinna Tänavatoidufestival, mille algatajaks Raimo 2014. aastal oli. Suurürituste peakorraldaja ja ellukutsujana sai Raimo tervikliku kogemuse visiooni loomisest, planeerimisest (tiim, eelarve, turundus, koostöö omavalitsustega), festivalide läbiviimisest ning toimiva tiimi loomisest ja juhtimisest. Seda praktilist kogemust kasutab täna Acento suurüritustega koostöö tegemisel.

Telliskivi Loomelinnakus ning Tartu Aparaaditehases toimunud suurüritustel võeti juba alates 2015. aastast suund jätkusuutlikuma korralduse suunas. Kuivõrd jätkusuutliku korralduse valdkond on hakanud kiirelt arenema just viimase 4-5 aasta jooksul, oli algusaastatel nii teadmiste hulk kui teenusepakkujate valik piiratum.

Olulisemad lahendused jätkusuutlikkuse valdkonna arendamisel:

  • Juba alates esimesest tänavatoidufestivalist kutsuti inimesi üles tulema festivalile oma nõudega.

  • Alates 2015. aastast oli üritustel alati kättesaadav puhas tasuta joogivesi ning toimus jäätmete liigiti kogumine, sh märgatavalt detailsem ja nõudlikum kauplejatele-toitlustajatele. Samuti võeti varakult kasutusele liigiti kogumise hõlbustamiseks läbivalt sarnased sildid-tähistused ning kasutati spetsiaalselt loodud prügikastide/raamide kaasi, et tähistada veelgi selgemalt konkreetseid jäätmeliike.

  • Telliskivi Loomelinnakus toimunud festivalid olid esimesed suurüritused Eestis, kus hakati kasutama rohesaadikuid ehk vabatahtlikke, kes aitavad festivalikülastajatel teha jäätmete ära viskamisel õigeid valikuid.

  • Samuti olid Telliskivi Loomelinnakus ja Aparaaditehases toimunud suurüritused ühed esimesed, kes võtsid kasutusele panditopsid ning hiljem ka muud korduskasutusnõud ning piirasid kõrte, õhupallide jm ebavajaliku ühekordse inventari kasutamist.

  • Jätkusuutlikkusega seotud sammud ning reeglid olid kõigi ürituste kommunikatsiooni lahutamatuks osaks nii kauplejate-toitlustajate, partnerite kui külastajatega.