Tartu 2024 keskkonnastrateegia ja keskkonnahoidlike ürituste korraldamise juhendi loomine

Acento on Euroopa kultuuripealinna Tartu 2024 strateegiline partner keskkonnahoidliku kultuurikorralduse juurutamisel. Strateegia ja esmane juhendmaterjal valmis ajavahemikus juuni 2020 kuni mai 2021.

Loodu annab järgnevalt neljaks aastaks sihtasutusele ja kultuuripealinna sündmuste korraldajatele strateegilise raamistiku, millest lähtuvalt oma tegevusi kestlikult ja säästlikult planeerida. Juhendmaterjalid ja keskkonnahoidliku korralduse praktiline ning nõustav sisu saab olema ajas täienev ehk lõime nö elavad dokumendid. Need täienevad vastavalt Tartu 2024 ja sündmuste korraldajate vajadustele, keskkonnahoidlike praktikate arengule ning riigi ja omavalitsuse poolsetele nõuetele.  

Strateegia ja juhendmaterjalide koostamise raames:

-       mõtestasime lahti ja andsime ülevaate globaalsest, Euroopa ning Eesti kontekstist keskkonnahoidlikuma kultuurikorralduse rakendamisel, samuti kaardistasime Tartu ja Lõuna-Eesti tänase olukorra keskkonnahoidlikus kultuurikorralduses;

-       defineerisime valdkonnad ja aitasime valida suunad, millele Tartu 2024 keskkonnastrateegia keskendub;

-       töötasime koostöös sihtasutusega välja Tartu 2024 keskkonnaalased eesmärgid ning mõõdikud;

-       koostasime keskkonnahoidlike ürituste korraldamise juhendi, mille eesmärk on anda sündmuste korraldajatele praktilisi nõuandeid;

-     alustasime sündmuste korraldajate kontrollnimekirjade loomist (täieneb), mida nö tööriistana igal sündmusel kasutada.


Jätkuvad tegevused keskkonnastrateegia ning ürituste korraldamise juhendi rakendamiseks:

-       toetame sihtasutust keskkonnategevuste strateegia ja juhendmaterjalide kommunikatsioonis;

-       nõustame Tartu 2024 sihtasutust nende endi poolt korraldatavate sündmuste keskkonnahoidlikus korralduses (esimesena toetame Tartu Autovabaduse Puiestee kestlikumaks muutmist);

-       alustasime koostööd mitmete omavalitsuste ja sündmuste korraldajatega, kes osalevad Tartu 2024 programmis – viime läbi koolitusi, nõustame ja mentordame.