Seminar “Elu/Edu võimalikkus ilma ühekorraplastita - praktiline seminar toitlustusettevõtetele

Aeg: 5. mai 2020
Formaat: 1,5 h tunnine seminar Zoom keskkonnas
Osalejate hulk:  30 inimest

Aitasime Eesti Rohelisel Liikumisel korraldada veebiseminari toitlustusettevõtetele Eestis, et leida ühiselt keskkonnasõbralikke alternatiive ühekordsetele nõudele. Seminari peateemaks oli 2021. aastal kehtima hakkav ühekorraplasti direktiiv - mida see kaasa toob ja mis on alternatiivid.  

Meie tiimi ülesandeks oli seminari päevakava kokkupanek, soovitused osalejate valikuks, esinejate leidmine, aruteluosa läbiviimine, kokkuvõtete tegemine, lisataustainfo jagamine. 

Ülevaade seminarist

Ettekannetega esinesid:

Paneelarutelus arutasid Eesti kogemustest ja võimalustest ringluspakendite kasutamisel

  • Janet Kljuzin, Romb

  • Kadri Kaarna, CleanTechForEst

  • Modereeris Raimo Matvere, OÜ Acento

Grupiarutuldes kaardistasime ringluspakendite kasutuselevõtuga seotud takistusi ning võimalikke lahendusi. Peamised mõtted, mis välja toodi: 

  • Oluline on luua kliendile mugav ja lihtne nõude tagastus, mis ideaalis võiks käia läbi kulleri
  • Eraldi uurimist vajab nõu disain ja materjalivalik, mis vastaks nii tervisenõutele kui oleks mugav kasutada

  • Pooldati ühtse toetava süsteemi loomist, nii ühiseid nõudeid toitlustajatele, kullerfirmadele kui standardeid pakenditele

  •  Innustati katsetama erinevaid lahendusi väiksemal skaalal.