Sessiooni “Kuidas muuta sündmused keskkonnasõbralikumaks?” esitlused ja modereerimine

Aeg: 11.02.2020, 1,5 h sessioon + praktiline esitlus toitlustusalal
Osalejate arv: ca 260 ürituste korraldajat
Koht: Tallinna Lauluväljak

Pro Koosoleku kokkuvõte, sh keskkonnahoidlikkuse sessiooni slaidid, liigiti kogumise tähistusgraafika failid ning videokokkuvõte: www.eestimessid.ee/prokoosolek2020

Pro Koosolek oli ürituskorralduse professionaalidele suunatud koolitus-konverents, mille üheks põhiteemaks oli tutvustada keskkonnahoiu ja jäätmekäitlusega seotud nõudeid, võimalusi ja lahendusi erinevas suuruses ürituste korraldajatele.

Acento tiimiga lõime kogu Pro Koosoleku keskkonnasessiooni kontseptsiooni, leidsime esinejad, tutvustasime asjakohaseid õigusakte, teenuseid ja tooteid ning tulevikuvisioone. Samuti tutvustasime auditooriumile ürituste-ülest jäätmekonteinerite tähistusgraafikat (värvid ja ikoonid), mida on võimalik (ja soovitatav) kasutada võimalikult paljudel erinevatel sündmustel.

Käsitletud teemad:

  • Ülevaade ühekordsete nõude ja plastijäätmetega kaasnevatest probleemidest

  • Kokkuvõte avalike ürituste korraldajatele esitatavatest keskkonna-alastest nõuetest erinevates Eesti omavalitsustes. Külalisesinejana andis Tallinna avalikele üritustele kehtivatest reeglitest ülevaate Kristjan Mark

  • Euroopa Liidu ühekorraplasti direktiiv - sisu, ajakava ja mõju üritustele

  • Jäätmete liigiti kogumine ning seda toetav tähistusgraafika

  • Praktilised näited keskkonnahoidlikult korraldatud üritustest Eestis

  • Nõuandeid, soovitused ürituste keskkonnahoidlikult korraldamiseks

  • Jäätmete liigiti kogumise praktiline esitlus, kogumisvahendite ning tähistusgraafika tutvustus Pro Koosoleku lõunapausil


Fotod:  Ants Liigus