Latitude59 konverentsi keskkonnahoidlikkuse strateegia ja elluviimine (2020, 2022)

Aeg: 27.-28.08.2020; 19.-20.05.2022
Osalejate arv: 1000 (2020); 2800 (2022)
Koht: Kultuurikatel, Tallinn

Acento lõi Latitude59 konverentsile tervikliku keskkonnahoidlikkuse kontseptsiooni, mis keskendus ennekõike jäätmetekke vähendamisele, korduskasutusele ning osalejate keskkonnateadlikkuse suurendamisele. Iseäranis 2020. aastal võeti arvesse COVID-19 viirusega seotud piiranguid ja muudatusi konverentsi korralduses.

Acento tiimi koordineerimisel toimus ka loodud kontseptsiooni elluviimine ehk valdkonna partnerite leidmine ja koostöö korraldamine, keskkonnahoidlikkust edendavate tegevuste elluviimine koostöös konverentsi tiimi ning vabatahtlikega.

Olulisimad keskkonnahoidlikkuse tegevused ning arendused:

  • Tervikliku kontseptsiooni loomine, mis hõlmas muuhulgas korduskasutust ja jäätmetekke vähendamist, jäätmete liigiti kogumist, soovitusi transpordi, inventari, reklaamivahendite kasutamisel, järelanalüüsi.

  • Latitude59 konverentsidel (ja ka konverentsi peol) serveeriti jooke ja toite vaid korduskasutatavates topsides (sh kraanivesi), kaussidel ja taldrikutel.

  • Konverentsil välditi peaaegu täielikult paberil reklaammaterjalide, reklaamkinkide jagamist, üleliigset printimist, esinejatele ja osalejatele ei jagatud ühekordse kasutusega kingitusi. Kaelapaelad sai konverentsi lõpus tagastada, et need suunata korduskasutusse järgmisel aastal.

  • Nii külastajatelt kui kauplejatelt ja esitlusaladelt koguti jäätmeid liigiti (sh 2020. aastal eraldi covid-19 leviku tõkestamiseks kasutatud maske ja kindaid), korraldati liigiti äravedu ning jäätmekoguste analüüs. Liigiti kogumist toetas selge sildistus ja läbivalt sarnane tähistusgraafika.

  • Jäätmete liigiti kogumise kvaliteedi parandamiseks ning külastajate teadlikkuse suurendamiseks olid 2020. aasta konverentsil abiks vabatahtlikud rohesaadikud, kes aitasid Kultuurikatlas jäätmepunktides külastajatel jäätmed korrektselt ära visata.


Tulemused:

  • Vältisime tänu korduskasutatavatele lahendustele ühekordsete nõude kasutamist järgnevates mahtudes: 3200 nõud (2020), ligi 5900 nõud (2022). 2022. aasta konverentsil ei pakutud pudelivett ning laialdaselt oli kättesaadav tasuta joogivesi koos korduskasutustopsidega.

  • Minimaalne ühekordsete esemete kasutus ja paranenud jäätmete liigiti kogumine vähendasid konverentsi jäätmeteket. Võrreldes konverentsidega enne jätkusuutlikkuse tegevuste rakendamist vähenes enim segaolmejäätmete hulk, mille käitlus on kõige kulukam ning mis on keskkonnale kõige koormavam. 2022. aasta konverents oli (ühe erandiga) flaierivaba.

  • 2022. konverentsil võtsime fookusesse demo- ja partneralade jätkusuutlikumaks muutmise. Aladel kasutatava inventari ja promovahendite nimistu tuli konverentsi tiimile eenlevalt esitada ning Acento keskkonnapartnerina aitas selle põhjal partnerite küsimusi lahendada ning võimalikele ohukohtadele tähelepanu juhtida.

Positiivne tagasiside konverentsi tiimilt, külastajatelt, toidu- ja joogipakkujatelt.

Tagasiside Latitude59 tegevjuhilt Maarja Pehklit: "Soovisime 2020. aasta Latitude59 konverentsi muuta senisest keskkonnasõbralikumaks ning Acento tiim oli meile väga suureks abiks. Nemad panid kokku detailse plaani, sealhulgas juhendid meie koostööpartneritele ning korraldasid kõik keskkonnahoidlikkuse tegevused nii, et meie tegevtiimi ülesandeks oli vaid osadele täpsustavatele küsimustele vastata. Kuigi plaani kõige väljapoole paistvamaks osaks olid Kultuurikatlasse paigutatud silmapaistvad prügisorteerimispunktid - oleme nende kohta pärast üritust palju kiidusõnu saanud - oli taustal tegemist kõvasti rohkem. Jätkame Acentoga Latitude59 keskkonnasõbralikumaks muutmist ka järgmistel aastatel."