Koolitusprogramm “Rohefestival” Tartumaa üritustekorraldajatele, 2021 ja 2022

Aeg: aastal 2021 kaks koolituspäeva (5. ja 18. mai,kumbki 5 h) + analüüsiseminar 22. november, aastal 2022 kaks koolituspäeva (22. aprill 6h ja 31. mai 4h), mõlemal aastal kuni 10 h mentorlust igale osalevatele üritustele
Formaat: online ja füüsilised koolituspäevad + online ja kohapealsed mentorluskohtumised
Osalejate arv: 26 osalejat (9 sündmust)


Koolitusprogramm oli osa rahvusvahelisest URBACT koostööprojektist „Food Corridors“, mida Eestis vedas Tartumaa Arendusselts. Meie meeskond lõi sisu projektis olevale rohefestivali pilootprogrammi koolitusosale.
Mõlemal aastal oli programmi eesmärgiks oli aidata üritustekorraldajatel luua oma roheplaan - seada oma ürituse jaoks olulised ja saavutatavad rohe-eesmärgid, tegevused ja mõõdikud. Mõlemal aastal järgiti sama metoodikat. Kuna 2021. aastal ei õnnestunud paljudel oma üritustel keskkonnategevustega seotud andmeid koguda, siis 2022. aastal panime natuke rohkem rõhku just sellele osale.
Esimesel koolituspäeval andsime ülevaate, mis on ürituste erinevad keskkonnamõjud ja valdkonnad. Grupitööde käigus said osalejad seostada saadud teadmisi konkreetselt oma festivalidega pannes kirja, millised nende jaoks olulisemad tegevused ja suunad on ning kaardistades kõigile ühiseid väljakutseid ja lahendusi.
Kahe koolituspäeva vahepeal tuli osalejatel täita esimesed küsimused oma roheplaanis - põhimõtted, üldine keskkonnamõjude kaardistus ja esmased eesmärgid. Iga ürituse korraldusmeeskonnale oli kogu progammis ette nähtud 10 h mentorlust, mida oli võimalik kasutada juba kahe koolituspäeva vahepeal. Mentoriteks olid 2022. aastal lisaks Acento tiimile ka osad 2021. aastal programmi läbinud üritustekorraldajad.
Teisel koolituspäeval andsid osalejad kõigepealt ülevaate oma esialgsetest roheplaanidest ning said tagasisidet. Koolituse põhiosa keskendus mõõdikutele ja andmetele ning keskkonnategevuste kommunikatsioonile. Grupitöödes said osalejad harjutada keskkonnamõõdikute seadmist ning heade rohesõnumite koostamist.
2021. aastal toimunud analüüsiseminaril novembris tegid Rohefestivali pilootprogrammis osalevate ürituste esindajad kokkuvõtteid ja tutvustasid oma tegevusi. Võrdlesime roheplaane ja vaatlesime, millised eesmärgid täideti ja millised jäid saavutamata ning miks. Tartumaa arendusseltsi poolt anti ülevaade kommunikatsiooni tegevustest.
Koolituse tagasisides tõid osalejad välja, et koolitus oli nende jaoks praktiline, reaalse kasuteguriga, arusaadav ja konkreetne. Osalejate sõnul aitas personaalne mentorlus neil roheplaane ellu viia ja keskkonnahoiu põhimõtteid järgida. Rohefestivali programmis nii 2021 kui 2022 osalejate tagasiside:
Tartu LV kultuuriosakonna juhataja Marleen Viidul: "Acento mentorlus ja koolitused olid väga suureks ja praktiliseks toeks nii Autovabaduse Puiestee roheplaani koostamisel kui ka selle elluviimisel. "
Eesti liikumis- ja spordifestivali projekti juht Martin Thomson: "Rohefestivali mentorlusprogrammi raames saime head nõu ja palju uusi mõtteid. Maailma paremaks muutmisel on oluline igaühe panus, kuid selleks et asjad juhtuma hakkaks on vaja inimesi õigele teele suunata. Acento eksperdid seda just teevadki. Nende kogemused ja teadmised aitavad koostööpartneritel teha õigeid valikuid ning seeläbi on võimalik suuri muutusi ellu viia. Mul on hea meel, et saime koostööd teha ning loodan, et järjest enam inimesi leiab tee jätkusuutlikuse juurde."