Impact Day keskkonnahoidlikkuse kontseptsiooni loomine, korraldusmeeskonna toetamine ja juhendamine

Aeg: 07.10.2022 (nõustamine jaanuar - oktoober 2022)

Osalejate arv: 1458 inimest kohapeal

Koht: Põhjala tehas, Tallinn

Formaat: strateegiline planeerimine, juhendite koostamine, mentorlus

Impact Day korraldajad Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustikust (SEV) soovisid algusest peale korraldada oma ürituse maksimaalselt keskkonnahoidlikult ja hoida selle jalajälje võimalikult väikese, et see haakuks konverentsi teemaga, milleks oligi jätkusuutlikkus. Acento tiim lõi Impact Dayle keskkonnahoidlikkuse kontseptsiooni võttes arvesse kõiki sündmuse iseärasusi ja tingimusi, ning toetas korraldajaid kontseptsiooni elluviimisel.

Acento töö Impact Day-ga jagunes kolmeks osaks:
  1. Kontseptsiooni ja juhendi loomine korraldajatele. Juhend kattis kõiki keskkonnahoidlikkuse valdkondi sündmusel ning sisaldas konkreetseid soovitusi partnerite osas. Sellele juhendile tuginedes said korraldajad esitleda oma sündmuse tingimusi nii tehnilistele partneritele, toitlustajatele kui ka sisulistele korralduspartneritele ja demoaladele.
  2. Keskkonnahoidliku sündmuse korraldamise koolitus Impact Day sisulistele partneritele. Koolituse käigus tutvustati osalejatele keskkonnahoidliku korralduse valdkondi ning arutleti, mida Impact Dayl saaks igas valdkonnas ära teha. Lisaks tutvustati SEVi kolme keskkonnahoidlikkuse põhimõtet organisatsiooni tasandil ning Impact Dayle loodud keskkonnahoidlikkuse kontseptsiooni.
  3. Mentorlus korraldajatele sündmuse planeerimisel ja kontseptsiooni elluviimisel. Acento kohtus korraldajatega kord kuus, et aidata lahendada murekohti, pakkuda ideid ja tuua praktilisi näiteid oma kogemustest ning ja olla igakülgseks toeks.

Korraldajad olid ise väga motiveeritud keskkonnahoidlike põhimõtteid järgima ning said kohapealse korraldusega väga hästi hakkama. Vabatahtlike kaasamine oli samuti väga hästi läbi mõeldud ja korraldatud - teiste seas panustasid vabatahtlikena ka üritust korraldavate partnerite töötajad.

Jäätmetekke valdkonnas olid tulemused sarnased teiste ettevõtlusüritustega. Impact Day toitlustusel kasutati Ringkarbi korduskasutatavaid nōusid ning pudelivee asemel oli ōues Tallinna Vee joogivee mahuti ja laudadel täidetavad pudelid. Transpordi mōju vähendamiseks jagati osalejatele selged juhised, kuidas kohale jõuda ühistranspordiga, ning rataste hoiustamiseks oli kohapeale paigaldatud telk. Üritusel kasutati korduskasutatavate kaelapaelade teenust, mis loodetavasti leiab tulevikus laialdasemat kasutamist.

Korraldajate endi sõnul oli esimest aastat toimuva festivali juures palju aspekte, mida keskkonnaalaselt kohe alguses ei suutnud hoomata. Peakorraldaja Merili Ginter: “Tänu Acentoga koostööle saime jätkusuutlikkuse eestvedajana ise selge pildi ning raamistiku ette. Oleme väga tänulikud kogu toe eest, sest ainult nii jõudsime suurima võimaliku positiivse mõjuni.”