I Land Sound 2019 ja 2021 jäätmekorraldus

Kestus: 4 päeva, juuli keskel

Osalejaid: 2019. aastal 5000, 2021. aastal 3000

Koht: Illiku laid Saaremaal ja Orissaare ümbrus (festivaliala, 2019. aastal 2 telklat, 2 karavaniparklat, glämping, 2021. aastal üks telkla vähem)


Alates 2019. aastast on festivalil oma keskkonnakontseptsioon I Land Green, mille keskmes on kolm põhimõtet: vähendamine, korduskasutus ja taaskasutus. Selle raames on festivalil mitmeid keskkonnategevusi, kõige tuntumad neist panditopsid ning keraamiliste nõude ja metallist söögiriistade kasutamine ühekordsete asemel.

Kadri ja Kristiina Acento tiimist olid mõlemal aastal vastutavad jäätmekorralduse eest, mis hõlmas järgnevaid tegevusi:

  • Jäätmete liigiti kogumise süsteemi väljatöötamine festivali planeerimisetapis (liikide hulk, kogumispunktide asukohad, logistiline plaan festivali ajaks)

  • Jäätmetiimi vabatahtlike juhendamine ja nende töö koordineerimine (8 inimest 2019. Aastal, 5 inimest 2021. aastal)

  • Toitlustajate ja baaritöötajate juhendamine jäätmete liigiti kogumiseks

  • Kogumispunktide kontroll ja jäätmeveo koordineerimine festivali eel, ajal ja järel


Tulemused:

2019. aastal saadeti uuesti ringlusse 52% kõigist kogutud jäätmetest, ühe inimese kohta tekkis festivali u 1 kg segaolmejäätmeid. Tänu I Land Soundi tiimi otsusele festivalil mitte ühtegi ühekordset nõud, söögiriista, topsi ega kõrt kasutada, jäeti 2019. aastal hinnanguliselt tekitamata 1,4 tonni segaolmejäätmeid.

2021. aastal parandasime seda tulemust veelgi: ringlusse läks 69% kõigist jäätmestest, ühe inimese kohta tekkis festivalil u 500 g segaolmejäätmeid.

I Land Soundi 2019 jäätmekorraldus meedias:

ERR saade “Osoon” - “Loodussõbralikud festivalid kasutasid prügi isegi lavakujunduses”