Kadri Kalle

Kadri on keskkonnateadlikkuse ja säästva arengu hariduse valdkonnaga tegelenud üle 10 aasta, nii korraldaja kui koolitaja rollis. Ta on üks Teeme Ära Puhta Maailma Plaani kokkupanijatest ja selle rakendamise koolituse looja. 

Koos Kristiina Kergega aitas ta korraldada 2019 aastal jäätmete liigiti kogumise festivalil I Land Sound. Muuhulgas on Kadri töötanud ka kokana ja omab seega praktilist arusaama toitlustusasutuse vajadustest ja piirangutest.

Kadri toob Acento tiimi koolitaja ja õppejõu kogemuse keskkonnateadlikkusest, teadusliku lähenemise ning Euroopa tasandi teadmised keskkonnast ning jäätmedirektiividest.