Kommunikatsiooni võtmeküsimused:

  • Kas kestlikkuse ja jäätmekäitlusega seotud tingimused on partneritele (sh catering) teada?

  • Kas kestlikkuse ja jäätmekäitlusega seotud tingimused on kauplejatele teada ja lisatud tingimustesse/lepingusse?

  • Kas kogu tiim teab ürituse kestlikkuse ja jäätmekäitluse põhimõtteid?

  • Kas ootused külastajatele (nt võta oma tops kaasa) on kirjas sündmuse kodulehel, Facebookis (sh eraldi postitus) ja teistes kanalites?

  • Kas pöörasid keskkonnareeglitele, külastajatele seatud ootustele tähelepanu meediasuhtluses, nt pressiteates?


Kommunikatsiooni korraldamise kontrollküsimused


Kommunikatsiooni roll kestliku korralduse õnnestumisel on kriitilise tähtsusega. Seda nii korraldusmeeskonna ja partnerite vahelise suhtluse aspektist kui ka osalejate/avalikkuse teavitamine. Selleks, et kõik sujuks, tasub enda jaoks ära vastata all viidatud küsimustele. Suhtluse osas on äärmiselt oluline ka järjepidevus ja eeldamise vähendamine. 

  • Kas keskkonnaga seotud reeglid-ootused on selgelt nähtavad sissepääsul ja ürituse alal?

  • Kas kauplejate/partnerite jäätmekonteinerite sildid on valmis ja paigaldatud enne esimese kaupleja/partneri saabumist?

  • Kas külastajate jäätmekonteinerite sildid on valmis ja paigaldatud enne esimese kliendi saabumist?

  • Kas kõigi kauplejate töötajatele on keskkonnareeglid ürituse algul üle korratud?

  • Kas heakorratiimile või koristusettevõtte töötajatele on keskkonnareeglid ürituse algul üle korratud?