Keskkonnamõju vähendamine hakkab olukorra kaardistamisest ja aru saamisest, millised on peamised keskkonnamõjud, millised jäätmed ja kus tekivad. Need küsimused aitavad saada esmase ülevaate oma olukorrast ja edasistest võimalustest.

Kestliku korralduse kontrollküsimused:
 • Kas kogud oma sündmusel jäätmeid liigiti?

 • Kas sündmusel saab võtta joogivett oma pudelisse, topsi?

 • Kas sündmusel pakutakse jooke ühekordsetest topsidest?

 • Kas jookide juurde antakse kõrsi?

 • Kas sündmusel pakutakse toitu ühekordsetelt nõudelt?

 • Kas inimesed pääsevad sündmusele oma taaraga?

 • Kas sündmusel on kohapeal toitlustajad, kellel töö käigus tekib ka jäätmeid?

 • Kas sündmusel on kohapeal mingid muud tegevused, mille käigus tekib jäätmeid (meisterdamistöötoad, kunstiaktsioonid, vms)?

 • Kas sündmusel jagatakse inimestele mingeid meeneid (õhupallid, flaierid, brozüürid)?

 • Kas sündmusel kasutatakse mingeid dekoratsioone, mida saab ka mujal kasutada?

 • Kas oled planeerinud korduskasutatava inventari kokku kogumise ja ladustamise?

 • Kas oled võtnud kasutusele võimalused toidujäätmete tekke vähendamiseks?

 • Kas sündmusele on võimalik ühistranspordiga lihtsalt saada?

 • Kas esinejatele on mõeldud kingitused, meened? Kuivõrd praktilised need on?

 • Kas sündmusel kasutatakse nimesilte? Kas neid saab uuesti kasutada?

 • Kas ja kui palju on sündmusel välja prinditud materjale?