Keskkonnamõju vähendamise esimeseks sammuks on olukorra kaardistamine ja aru saamine, millised on peamised keskkonnamõjud. Need küsimused aitavad saada esmase ülevaate hetkeolukorrast ja edasistest võimalustest.

JÄÄTMETEKKE VÄHENDAMINE

Kas üritusel on kohapeal toitlustajad, kellel töö käigus tekib ka jäätmeid.
Kas üritusel on kohapeal mingid muud tegevused, mille käigus tekib jäätmeid (meisterdamistöötoad, kunstiaktsioonid, vms)?
Kas üritusel jagatakse inimestele mingeid meeneid (õhupallid, flaierid, brozüürid)?
Kas ja kui palju on üritusel välja prinditud materjale?
Kas esinejatele või külalistele on mõeldud kingitused, meened? Kuivõrd praktilised need on?
Kas üritusel kasutatakse mingeid dekoratsioone, mida saab ka mujal kasutada?
Kas oled planeerinud korduskasutatava inventari kokku kogumise ja ladustamise?
Kas üritusel kasutatakse nimesilte ja kaelapaelu? Kas neid saab uuesti kasutada?

JÄÄTMETE LIIGITI KOGUMINE

Millist liiki jäätmeid ürituse erinevatel osapooltel (külastajad, toitlustajad, produktsioon) võib tekkida?
Kas kogud oma üritusel jäätmeid liigiti?

TOIT, JOOK JA SERVEERIMINE

Kas üritusel saab võtta tasuta joogivett?
Kas inimesed pääsevad üritusele oma taaraga (nt joogipudel, kohvitops)?
Kas üritusel pakutakse midagi degusteerimiseks? Millistes anumates neid jooke/toite serveeritakse?
Kas üritusel pakutakse jooke ühekordsetest topsidest?
Kas jookide juurde antakse ühekordseid kõrsi?
Kas üritusel pakutakse toitu ühekordsetelt nõudelt?
Mida teed üritusel järgijäänud söögikõlbuliku toiduga?
Kas oled toitlustajatel palunud pakkuda muuhulgas ka taimset toitu?
Kas oled toitlustajal palunud kasutada mahemärgisega ja/või kohalikku toorainet?
Kas toitlustaja pakub mahe ja/või õiglase kaubanduse märgiga kohvi, teed ja suhkrut?

TRANSPORT

Kas üritusele on võimalik lihtsalt saada ühistranspordiga?
Kui ürituse toimumispaik on rattaga ligipääsetav, kas seal on jalgrattaparkla? Kui ei, kas oled mõelnud rattaparkla loomisele?

ENERGIA

Kas oled läbi mõelnud, kuidas üritusel, selle ettevalmistuste faas, ajal ja kokkupanekul energiat säästa (nt mida annab vahepeal välja lülitada)?
Millisest energiaallikast tuleb sinu üritusel kasutatav energia?

MÕJU KESKKONNALE, KOGUKONNALE

Kui sinu üritus mõjutab ümbruskonna elu-olu, liiklust jms, kas oled sellest kogukonda teavitanud?
Kui sinu üritus avaldab mõju rohealadele (nt parkimine haljasaladel), kuidas plaanid ürituse-eelse olukorra taastada?
Kas sinu üritus saaks toimumiskoha looduskeskkonda kuidagi positiivselt mõjutada?