Koostasime Acento tiimiga Tallinna Tehnikaülikooli tehnoloogiakeskuse e-loengute sarjas videojuhendi, et jagada teadmisi ja praktilisi näiteid keskkonnahoidlike ürituste korraldamiseks. Videojuhendid tellis Haridus- ja Teadusministeerium.

Sissejuhatus keskkonnahoidlikku ürituskorraldusse, materjalid ja ostud

Jäätmekäitlus
 
Toitlustuse valdkond

 
Energia ja transport
 
Mõju toimumispaigale ja sotsiaalsed aspektid
 
Kommunikatsioon
 
Protsessi vaade, kuidas pihta hakata. Mõõtmine ja tööriistad (roheplaan)