Latitude59 2020 konverentsi keskkonnahoidlikkuse kontseptsioon ja selle elluviimine

Aeg: 27.-28.08.2020

Osalejate arv: ligi 1000 in kohapeal

Koht: Kultuurikatel, TallinnAcento tiimiliige Raimo lõi Latitude59 konverentsile tervikliku keskkonnahoidlikkuse kontseptsiooni, mis keskendus ennekõike jäätmetekke vähendamisele, korduskasutusele ning osalejate keskkonnateadlikkuse suurendamisele, sh võttis arvesse COVID-19 viirusega seotud piiranguid ja muudatusi konverentsi korralduses.

Acento tiimi koordineerimisel toimus ka loodud kontseptsiooni elluviimine ehk valdkonna partnerite leidmine ja koostöö korraldamine, keskkonnahoidlikkust edendavate tegevuste elluviimine koostöös konverentsi tiimi ning vabatahtlikega.

Olulisimad keskkonnahoidlikkuse tegevused ning arendused:

  • Tervikliku kontseptsiooni loomine, mis hõlmas muuhulgas korduskasutust ja jäätmetekke vähendamist, jäätmete liigiti kogumist, soovitusi transpordi, inventari, reklaamivahendite kasutamisel, järelanalüüsi.

  • Latitude59 2020. aasta konverentsil (ja ka konverentsi peol) serveeriti jooke ja toite vaid korduskasutatavates topsides (sh kraanivesi), kaussidel ja taldrikutel.

  • Konverentsil välditi peaaegu täielikult paberil reklaammaterjalide, reklaamkinkide jagamist, üleliigset printimist, esinejatele ja osalejatele ei jagatud kingitusi. Kaelapaelad sai konverentsi lõpus tagastada, et need suunata korduskasutusse järgmisel aastal.

  • Nii külastajatelt kui kauplejatelt ja esitlusaladelt koguti jäätmeid liigiti (sh eraldi covid-19 leviku tõkestamiseks kasutatud maske ja kindaid), korraldati liigiti äravedu ning jäätmekoguste analüüs. Liigiti kogumist toetas selge sildistus ja läbivalt sarnane tähistusgraafika.

  • Jäätmete liigiti kogumise kvaliteedi parandamiseks ning külastajate teadlikkuse suurendamiseks olid abiks vabatahtlikud rohesaadikud, kes aitasid Kultuurikatlas jäätmepunktides külastajatel jäätmed korrektselt ära visata.

Tulemused:

  • Tänu korduskasutatavatele lahendustele vältisime enam kui 3200 ühekordse nõu kasutamist, sh üle 2100 kohvitopsi.

  • Minimaalne ühekordsete esemete kasutus ja paranenud jäätmete liigiti kogumine vähendasid konverentsi jäätmeteket kordades, seejuures vähenes enim segaolmejäätmete hulk, mille käitlus on kõige kulukam ning mis on keskkonnale kõige koormavam.

  • Rahvusvahelise vabatahtlike tiimi (ligi 30 inimest) edukas kaasamine, koolitamine ja nende keskkonnateadlikkuse suurendamine aitasid muuta külastajate jaoks uudsete keskkonnahoidlike lahenduste kasutamise sujuvaks ja mugavaks.

  • Positiivne tagasiside konverentsi tiimilt, külastajatelt, toidu- ja joogipakkujatelt.
Tagasiside Latitude59 tegevjuhilt Maarja Pehklit"Soovisime 2020. aasta Latitude59 konverentsi muuta senisest keskkonnasõbralikumaks ning Acento tiim oli meile väga suureks abiks. Nemad panid kokku detailse plaani, sealhulgas juhendid meie koostööpartneritele ning korraldasid kõik keskkonnahoidlikkuse tegevused nii, et meie tegevtiimi ülesandeks oli vaid osadele täpsustavatele küsimustele vastata. Kuigi plaani kõige väljapoole paistvamaks osaks olid Kultuurikatlasse paigutatud silmapaistvad prügisorteerimispunktid - oleme nende kohta pärast üritust palju kiidusõnu saanud - oli taustal tegemist kõvasti rohkem. Jätkame Acentoga Latitude59 keskkonnasõbralikumaks muutmist ka järgmistel aastatel."