I Land Sound 2019 jäätmekorralduse koordineerimine

Kestus: 4 päeva, 11.-14. juuli 2019

Osalejaid: 5000

Koht: Illiku laid Saaremaal ja Orissaare ümbrus (festivaliala, 2 telklat, 2 karavaniparklat, glämping)

Kolmanda I Land Soundi tarvis sündis kontseptsioon I Land Green, mille keskmes olid kolm põhimõtet: vähendamine, korduskasutus ja taaskasutus.

Peamised kasutusel olevad lahendused:

  • Panditopsid

  • Pandinõud (keraamiliste nõude laenutus + nõudepesujaam)

  • Veekontenerid joogivee võtmiseks oma pudelisse

  • Jäätmete liigiti kogumine nii osalejatelt kui toitlustajatelt: bio, paber-papp, taara, pakend, suitsukonid, segaolme

  • Jalgrattalaentus erinevate alade vahel liikumiseks

  • Taaskasutatud materjalidest (nt tootmispraagid) festivali dekoratsioonid

Kadri ja Kristiina Acento tiimist aitasid läbi mõelda ja korraldasid kohapeal jäätmete liigiti kogumise ning seisid hea selle eest, et eraldi kogutud jäätmed õigesse kohta jõuaksid. See tähendas täpsemalt:

  • Jäätmete liigiti kogumise süsteemi väljatöötamine festivali planeerimisetapis (liikide hulk, kogumispunktide asukohad, logistiline plaan festivali ajaks)

  • Jäätmetiimi vabatahtlike juhendamine ja nende töö koordineerimine (8 inimest)

  • Toitlustajate ja baaritöötajate juhendamine jäätmete liigiti kogumiseks

  • Kogumispunktide kontroll ja jäätmeveo koordineerimine festivali ajal

Tulemused:

Festivalil tekkis kokku 10,17 tonni jäätmeid, sellest 49% sai kogutud eraldi ning läks suures osas taaskasutusse.

Lisaks I Land Soundi tiimi otsusele festivalil mitte ühtegi ühekordset nõud, söögiriista, topsi ega kõrt kasutada, jäeti tekitamata hinnanguliselt 1,4 tonni segaolmejäätmeid.

I Land Soundi jäätmekorraldus meedias:

ERR saade “Osoon” - “Loodussõbralikud festivalid kasutasid prügi isegi lavakujunduses”